Η TAILORBED παρέχει στα προϊόντα ύπνου παραγωγής της πλήρη εγγύηση που φτάνει μέχρι και τα 25 χρόνια. Επιπλέον, προσφέρει εκπτώσεις για αντικατάσταση προϊόντων, μετά τη λήξη της διάρκειας εγγύησης, έως και 40 χρόνια μετά την ημερομηνία αγοράς τους.

Παράδειγμα 1: Κρεβατόστρωμα «Όαση» τετραπλού συστήματος ύπνου

Στο ξύλινο πλαίσιο: 25 χρόνια πλήρους εγγύησης. Από τα 26 έως τα 40 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς του, παρέχεται έκπτωση 25% για την αγορά νέου κρεβατοστρώματος.

Παράδειγμα 2: Στρώμα «Ποίημα»

8 χρόνια πλήρους εγγύησης. Από τα 9 έως τα 25 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς του, παρέχεται έκπτωση 25% για την αγορά νέου στρώματος. Στην περίπτωση που το στρώμα Ποίημα είναι μέρος του τετραπλού συστήματος ύπνου, η πλήρης εγγύηση είναι 10ετής.

Σημείωση: Το τετραπλό σύστημα ύπνου αποτελείται από τα προϊόντα Όαση, Ποίημα, Χαρά και Αγκαλιά.

 

ΣΤΡΩΜΑΤΑ

Προϊόν Διάρκεια εγγύησης Έτη εγγύησης 100% Έτη έκπτωσης 25%
Ποίημα 25 8 9-25
Αρετή 20 6 7-20
Αρμονία 20 6 7-20
Άνεση II 20 7 7-20
Ταξίδι 20 10 11-20
Εξοχή 20 10 11-20
Μνήμη 10 5 6-10
Φιλοξενία 10 5 6-10
Φιλοξενία Plus
10 5 6-10
Αναπνοή 10 5 6-10
Πνοή 10 5 6-10

ΑΝΩΣΤΡΩΜΑΤΑ

Προϊόν Διάρκεια εγγύησης Έτη εγγύησης 100% Έτη έκπτωσης 25%
Χαρά 10 4 5-10
Αγκαλιά 10 4 5-10
Μνήμη 10 4 5-10
Φιλοξενία  5 3 3-5

ΚΡΕΒΑΤΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

Προϊόν Διάρκεια

Έτη εγγύησης 100%

του ξύλινου πλαισίου

Έτη εγγύησης 100% του περιεχομένου Έτη έκπτωσης 25%
Όαση 40 25 6 26-40
Έλξη 40 25 6 26-40
Αίνιγμα 3      

 

Αναλυτικότερα και υπό την προϋπόθεση της ορθής χρήσης και συντήρησης των προϊόντων σύμφωνα με τις οδηγίες της TAILORBED, η εγγύηση καλύπτει τις εξής περιπτώσεις:

Στρώματα TAILORBED :

 • Τοπική ή εκτεταμένη υποχώρηση του περιεχομένου περισσότερο από 2 εκ., μετρημένη όταν το στρώμα βρίσκεται σε επίπεδη θέση και είναι τοποθετημένο επάνω σε βάση που αποτελείται από σανίδες που απέχουν 5-7 εκατοστά μεταξύ τους.
 • Αποπολυμερισμό του φυσικού καουτσούκ, παρά την τοποθέτηση του σε βάση που αποτελείται από σανίδες που απέχουν 5-7 εκατοστά μεταξύ τους, η οποία εξασφαλίζει το σωστό αερισμό του. Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση άμεσης έκθεσης του στρώματος σε ηλιακή ακτινοβολία χωρίς τη χρήση προστατευτικού καλύμματος.

Ανωστρώματα TAILORBED :

 • Τοπική ή εκτεταμένη υποχώρηση του περιεχομένου περισσότερο από 2 εκατοστά, εφόσον βρίσκεται σε επίπεδη θέση και είναι τοποθετημένο επάνω σε στρώμα ή κρεβατόστρωμα που είναι σε καλή κατάσταση και δεν έχουν αλλοιωθεί οι ιδιότητές του.
 • Αποπολυμερισμό του φυσικού καουτσούκ που οφείλεται σε άλλες αιτίες εκτός από τον ανεπαρκή αερισμό του ή την άμεση έκθεσή του σε ηλιακή ακτινοβολία χωρίς τη χρήση προστατευτικού καλύμματος.

Κρεβατόστρώματα TAILORBED :

 • Θραύση στο ξύλινο πλαίσιο, λόγω της φύσης του ξύλου (ρόζου κ.α.).
 • Τοπική ή εκτεταμένη υποχώρηση του περιεχομένου περισσότερο από 2 εκ.
 • Αποπολυμερισμό του φυσικού καουτσούκ παρά τον σωστό αερισμό και την επαρκή του προστασία, από την απευθείας έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία.

Η εγγύηση της TAILORBED δεν καλύπτει περιπτώσεις που δεν αναγράφονται παραπάνω.

Ενδεικτικά παρουσιάζονται κάποιες περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την εγγύηση:

 • Προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε ξενοδοχεία, ξενώνες ή ιδρύματα, πλην των στρωμάτων Ταξίδι και Εξοχή.
 • Προϊόντα που πωλούνται σε μειωμένη τιμή, δείγματα εκθέσεων, μεταχειρισμένα προϊόντα ή προϊόντα που έχουν δοθεί προς δειγματισμό.
 • Προϊόντα (στρώματα και ανωστρώματα) που έχουν εμφανή σημάδια αποπολυμερισμού μόνο στις γωνίες των στρώσεων φυσικού καουτσούκ.
 • Σε περίπτωση που ένα μόνο μέρος συστήματος ύπνου είναι ελαττωματικό (π.χ. μόνο το στρώμα), η εγγύηση δεν καλύπτει αντικατάσταση όλων των μερών του συστήματος ύπνου, εφόσον αυτά δεν είναι ελαττωματικά.
 • Τοπική υποχώρηση των υλικών, μέχρι και 2 εκ.
 • Ελαττώματα από κακή ή μη ενδεδειγμένη χρήση των προϊόντων, όπως οι λεκέδες στα υφάσματα και οι φθορές από τη χρήση καθαριστικών υγρών σε συνδυασμό με νερό.

[ Η χρήση υγρών καθαριστικών και η επαφή με το νερό μπορεί να βλάψουν σημαντικά τα υλικά των προϊόντων και να αλλοιώσουν τις ιδιότητές τους. ]

 • Μικρές διαφορές στις ιδιότητες των υλικών που ενδεχομένως προκύψουν με τον καιρό και δεν αναφέρονται παραπάνω. Λόγω της χρήσης απόλυτα φυσικών υλικών, μικρές διαφορές ενδέχεται να προκύψουν, οι οποίες όμως θεωρούνται φυσιολογικές, δεν συνιστούν ελάττωμα του προϊόντος και δεν επηρεάζουν την ικανότητά του να παρέχει υποστήριξη στο σώμα.
  • Ζημιές που προκλήθηκαν στο στρώμα από χρήση ακατάλληλης βάσης.

[ Τα στρώματα της TAILORBED, εφόσον δεν τοποθετούνται επάνω σε αντίστοιχων διαστάσεων κρεβατόστρωμα, πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλη βάση. Κατάλληλες είναι οι βάσεις  που αποτελούνται από ευθύγραμμες, σταθερές σανίδες (ξύλινες ή μεταλλικές) πάχους άνω των 2 εκ., που απέχουν μεταξύ τους 5 έως 7 εκ. Για στρώματα πλάτους μεγαλύτερου από 120 εκ., συνιστάται οι σταθερές σανίδες να υποστηρίζονται από κεντρική δοκό υποστήριξης (τραβέρσα). Ανάμεσα στο στρώμα και τις σανίδες, δεν πρέπει να στρώνονται χοντρά υφάσματα ή πλαστικά προστατευτικά. ]

Η παρούσα εγγύηση υπόκειται στις διατάξεις, ρυθμίσεις και περιορισμούς της ισχύουσας στην Ελλάδα νομοθεσίας.