Έδρα Ι - Έδρα ΙΙ

Έδρα Ι : (Κάθισμα 170 x 32, Ύψος 45 εκ.)

Έδρα ΙΙ : (Κάθισμα 210 x 32, Ύψος 45 εκ.)